Oświadczenie ESA Trucks Polska

Szanowni Państwo!
 
W związku z otrzymanym w dniu 9 kwietnia 2019 r. postanowieniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania antymonopolowego, informujemy, że ESA Trucks Polska Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań w celu jak najszybszego wyjaśnienia stawianych nam zarzutów.
 
Pragniemy jednocześnie przekazać, że – wbrew ukazującym się komunikatom prasowym –  w badanej przez UOKiK sprawie nie można mówić o kartelu bądź zmowie cenowej.
 
Prowadzone postępowanie antymonopolowe jest na wstępnym etapie i dopiero po jego zakończeniu zostanie wydana ostateczna decyzja. Spółka przygotuje i przedstawi odpowiedź na wszystkie zastrzeżenia zgłoszone przez Prezesa UOKiK oraz będzie ściśle współpracować z Urzędem w toczącym się postępowaniu.
 
Z całą stanowczością podkreślamy, że ESA Trucks Polska Sp. z o.o. w swojej działalności zawsze kierowała się dobrem Klientów dostarczając im pojazdy i usługi najwyższej jakości.
Skontaktuj się z nami
ESA Trucks Polska Sp. z o.o.
ul. Ks. Wawrzyniaka 1
62-052 Komorniki
Sprawdź ofertę
Dalej